منطقه شش

 

وظایف واحد امور اداری

شرح وظایف مسئول امور اداری

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل با همکاری واحد های مربوطه.
 • ارتباط و ایجاد هماهنگی با گروه تشکیلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسایل تشکیلاتی واحد مربوطه و ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام امور.
 • معرفی کارکنان واجد شرایط برای طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگی با مسئول مافوق.
 • نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه کارکنان به حوزه مدیریت امور اداری.
 • نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه، موتوری، بایگانی، ماشین نویسی و سایر واحد های زیر مجموعه.
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تامین آن با هماهنگی واحد زیربط.
 • پیشنهاد نیروهای واجد شرایط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
 • پیگیری و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع و دیگر همکاران با رعایت قوانین ومقررات اداری.
 • همکاری در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم.
 • به روز نگه داشتن سیستم پرسنلی و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم فوق.
 • ارایه گزارش های پرسنلی در فواصل زمانی معین به مقام مافوق.
 • نظارت بر مکاتبات اداری بر اساس آیین نامه مکاتبات شهرداری .
 • پیگیری مسایل رفاهی کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف کارگزین

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل با همکاری واحد های مربوطه.
 • انجام امور بایگانی پرسنلی.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب مرخصی سالانه و همچنین تسویه حساب در زمان ترک کار و یا تغییر محل خدمت کارکنان.
 • رسیدگی به درخواست ضمانت بانکی کارکنان برابر دستورالعمل های مربوطه.
 • تهیه گزارش آمار پرسنلی مورد درخواست مسئولین ذیربط.
 • پیشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه کارکنان.
 • نظارت و ارایه گزارش از مرخصی ، اضافه کار، ماموریت و حضور و غیاب کارکنان.
 • برنامه ریزی لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در کارگزینی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : منطقه شش
۳۱۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰