• ستاد خبریr

  • نقشه گوگلr

  • landmarkrدکتر حمید رضا اسماعیلی
 
              شهردار منطقه شش
               دکتر حمید رضا اسماعیلی

نظرسنجی

لینک های مرتبط 

  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها

نظرسنجی

  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۴۰
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۳ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۳ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۰۷۱۶۴ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۴۰
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۳ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۳ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۰۷۱۶۴ نفر
اتوماسیون اداری
سامانه 137
سامانه رفاهی
نظام پیشنهادات
شهرداری الکترونیک
عوارض خودرو