منطقه شش

 

وظایف واحد عمران

شرح وظایف رئیس اداره امور عمرانی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.
 • نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.
 • نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .
 • بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .
 • پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
 • اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس معماری (طرح های زیربنایی )

 

 • اجرای  دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه طرح های ساختمانی مورد نیاز منطقه از جمله ساختمان اداری، دفتر پارک، سرویس بهداشتی و ...
 • تهیه طرح های فضای سبز پارکها از جمله پارک محله ای، پارک حاشیه ای، پارک ترافیکی و ...
 • تهیه طرح های دیوار کشی، نرده گذاری، کیوسک و ...
 • کنترل نقشه های تهیه شده توسط مهندسین مشاور.
 • نظارت بر اجرای طرح های معماری منطقه.
 • نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف نقشه بردار

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام بررسی اولیه نقشه برداری بر اساس پروژه های تعریف شده در محدوده منطقه.
 • تطبیق نقشه ها با طرح های هندسی، نقشه های تفصیلی و تفکیکی و ارائه پیشنهاد به مسؤول مافوق.
 • طرح ریزی، هماهنگی و برنامه ریزی امور مختلف مربوط به نقشه برداری.
 • کمک در برنامه ریزی و تهیه طرح و عملیات برای انجام تهیه نقشه.
 • ترسیم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگی با استاندارد های مربوطه.
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارهای انجام شده با تعرفه ها.
 • نظارت بر کلیه امور مربوطه به مشاوران و پیمانکاران در محدوده منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس عمران (ناظر پروژه)

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
 • همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها.
 • اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.
 • نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.
 • بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه.
 • اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.
 • اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.
 • استعلام لازم از شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاری های مورد نیاز در پروژه ها.
 • اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها.
 • اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسؤول مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر کیفیت و کمیت پروژه های ساختمانی.
 • تحویل زمین، تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها.
 • تنظیم صورتجلسات کارگاهی.
 • بررسی صورت وضعیت انجام کار.
 • هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت انجام آزمایش های مربوطه.
 • بازدید ادواری از ساختمان ها و محوطه تشخیص تعمیرات مورد لزوم.
 • انجام اقدامات لازم جهت تعمیراتی که تشخیص داده شده و یا گزارش شده است.
 • طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بنای دیگری که از سوی مقامات مافوق سفارش داده شود.
 • درخواست لوازم مورد نیاز ساختمانی و نظارت بر تحویل گیری آنها.
 • شرکت در جلساتی که به منظور تجدید بنا، نوسازی و یا هرگونه تغییراتی در ساختمان ها و محوطه تشکیل می شود و ارائه نظرات تخصیصی.
 • نظات بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی ازسوی پیمانکار.
 • تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی کار و همچنین تعیین ظرفیت و قابلیت های فنی پیمانکار.
 • رسیدگی به صورتحساب های آب وگاز کلیه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
 • ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه های زمانبندی شده و ارائه به مقام مافوق.
 • رعایت ایمنی و اطمینان از ساختمان های مسکونی و گزارش کتبی به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : منطقه شش
۵۵۵۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰