منطقه شش

 

وظایف واحد درآمد

شرح وظایف مسؤول درآمد

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری.
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد.
 • کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق.
 • هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض.
 • نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده 77  و ...
 • بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان.
 • گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد.
 • بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری .
 • انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 • شرکت در جلسات کمیسیون ماده 77  و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف متصدی درآمد  ( آمار و اطلاعات و مغایرت های بانکی، صدور استعلام و ثبت درخواست )

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانک مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالی در فیش ها و صورت حسابهای بانکی.
 • ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدی و رفع مغایرت های آمار هر روز با هماهنگی مسؤول مربوطه در مدیریت امور درآمد.
 • تهیه پرینت درآمدی هر ماه پس از بسته شدن آمار.
 • کنترل و اطمینان از واریز وجوه چکهای بین بانکی و قبوض پرداختی به حساب شهرداری.
 • تکمیل پیش نویس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
 • کنترل لازم در رابطه با گواهی های مراجع ذیربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
 • ثبت درخواست  ( انتقال مالکیت،  سرقفلی،  ملکی، رهنی، اجاره ای )  و اخذ مدارک لازم.
 • کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاک ثبتی و ...
 • پاسخ استعلام،  رهن، نقل و انتقال، بانک، اجاره پس از اخذ نظر واحدهای مربوطه.
 • ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پایانکار، دستور نقشه و ...) و اخد مدارک لازم.
 • اعلام و کنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختمانی، مشرفیت، تراکم، سهم خدمات و ...).
 • اعلام بدهی موجود در پرونده به مسئولین مربوطه.
 • تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نیاز به بازدید از ملک و همچنین تعیین مأمور و زمان کارشناسی از آن.
 • انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبیل، صدور قبض )

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تشکیل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سیستم رایانه ای.
 • تعیین میزان بدهی عوارض سالیانه اتومبیل.
 • صدور کلیه قبوض پرداخت عوارض.
 • پیگیری اخذ برچسب عوارض اتومبیل از مدیریت درآمد مرکزی جهت تحویل به پرداخت کنندگان عوارض.
 • صدور برگ مفاصاحساب عوارض سالیانه.
 • صدور و ثبت برگ درخواست تقسیط پرونده.
 • تحویل فرم های مربوط به ضامن و وصول آن پس از تکمیل به منظور تشکیل پرونده تقسیطی برابر قوانین و مقررات.
 • اخذ چکهای متقاضیان تقسیط بدهی و کنترل چکهای اخذ شده با توجه به دستور العمل های موجود.
 • تشکیل پرونده تقسیطی در سیستم رایانه ای.
 • ارسال به موقع چکهای تقسیطی به مراجع ذی ربط جهت وصول.
 • صدور گواهی تقسیط چکهای موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضی.
 • صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
 • ارایه گزارش از وضعیت وصول چکها به مسؤول مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مسؤول ممیزی و نوسازی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی.
 • هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.
 • بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.
 • هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.
 • هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مأمور اجرا و ابلاغ

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پیگیری های لازم جهت تعیین بدهی مؤدیان اعم از صنوف، عوارض سالیانه و ...
 • توزیع قبوض و ابلاغیه های بدهی مؤدیان عوارض.
 • محاسبه کلیه عوارض ساختمانی، نوسازی، صدور پروانه کسب و عوارض سالیانه صنفی و ابلاغ آن به مؤدیان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : منطقه شش
۵۷۵۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰