منطقه شش

 

وظایف حوزه شهردار

شرح وظایف شهردار منطقه

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر کلیه امور منطقه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری و زیست محیطی در منطقه.
 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات پیش بینی شده در قانون شهرداریها در منطقه.
 • نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه باتوجه به قوانین و مقررات مصوب و دستورالعمل های صادره از مراجع ذی صلاح.
 • نظارت بر امور اداری و مالی منطقه بر اساس اختیارات تفویض شده.
 • نظارت و پیگیری در تنظیم بودجه و همچنین وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرایی سالانه.
 • تدوین خط مشی و سیاست گذاری لازم در امر اجرایی منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
 • تحویل، تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات برای ارجاع به مقام های مافوق و واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
 • ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص ذی ربط و واحد های تابعه بر حسب خط ومشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
 • تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات.
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.
 • تنظیم زمان جلساتی که در دفتر مدیر تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه. 
 • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی.
 • حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
 • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.  

 

 

شرح وظایف معاون

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • کنترل و امضاء کلیه استعلام ها،گواهی های صادره، تقسیط عوارض به میزان اعلام شده از سوی شهردار و امضاء کلیه نامه های خروجی و دستور نامه های وارده به جز موارد تملکی، حقوقی و مالی.
 • کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری منطقه.
 • مشاوره با مهندسان مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی وپروژه های عمرانی مورد نیاز منطقه.
 • برگزاری جلسات کمیته های فنی و کمیسیون بررسی طرح ها و شورای سیاست گذاری طرح های عمرانی.
 • پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور تهیه طرح های فنی واجرایی باتوجه به احتیاجات فعلی و آتی منطقه.
 • نظارت برتدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری و نظارت بر تهیه و حسن اجرای ضوابط مصوب نقشه های جامع و طرح های تفصیلی در منطقه و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه های زمان بندی شده.
 • برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و نقشه های پروژه ها و توان سنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات و کنترل پیشرفت کار پروژه ها.
 • پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر و شهرسازی در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی.
 • کنترل و امضاء کلیه پروانه های احداث ساختمان، گواهی وضعیت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پایان کار و صدور مجوز تعمیرات ساختمانی به میزان تفویض اختیار از سوی شهردار.
 • برگزاری جلسات معماری و فنی در خصوص بررسی طرح های معماری جهت صدور و یا اصلاح پروانه ساختمانی.
 • شرکت در جلسات کمیسیون های ماده صد، بدوی و تجدید نظر.
 • نظارت بر حسن اجرای امور واحد های شهرسازی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف رئیس اداره خدمات شهری

 

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری زباله، ضایعات، نخاله و همچنین لایروبی مسیل ها و کانال های واقع در محدوده منطقه.
 • نظارت بر برف روبی و بارندگی و مراقبت در پاک بودن مسیلها و اقدامات لازم و پیشگیرانه برای جلوگیری از جریان سیلاب ها در معابر عمومی و مساکن در محدوده منطقه.
 • نظارت بر نگهداری و تعمیر پل ها، جداول، روفوژهای وسط و ساختمانهای متعلق به منطقه.
 • همکاری با واحدهای ذیربط در امحاء حشرات و حیوانات موذی و ولگرد.
 • توسعه و گسترش فضای سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهای تفصیلی.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی، اشجار و معابر عمومی با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز برابر اختیارات تفویض شده.
 • نظارت بر نگهداری آسفالت معابر و اماکن عمومی و پیگیری انجام لکه گیری آسفالت معابر و اماکن عمومی در محدوده منطقه.
 • جلوگیری از کار اماکن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمان های ذی ربط.
 • جلوگیری از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم، تکدی گری و جمع آوری آنها.
 • نظارت بر اجرای کلیه اقدامات در خصوص زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در چارچوب طرح های مصوب شهرداری.
 • برنامه ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری.
 • برنامه ریزی جهت جذب بودجه های پیش بینی شده پروژه های زیباسازی محدوده منطقه.
 • مشارکت در تهیه کلیه طرح های مرتبط با محیط شهری با دیگر ادارات و سازمانهای ذی ربط.
 • تهیه گزارشات لازم در زمینه پیشرفت پروژه های خدمات شهری و اعلام آن به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف مسئول روابط عمومی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداری.
 • تدوین « تقویم جامع ارتباطات سازمانی » در قالب ملاقات ها و بازدید های مسئولان منطقه با شخصیت های حقیقی و حقوقی، کارکنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولی و تلطیف روابط و تنظیم افکار عمومی.
 • گردآوری و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش های مربوط به سایت ها، فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها با شیوه ها و قالب های موثر و مناسب.
 • پوشش تبلیغی ساختمان ها و فضای عمومی منطقه در گرامیداشت ایام و مناسبت های ویژه.
 • انجام امور مربوط به برگزاری جشن های ملی و مذهبی و تهیه برنامه های رادیوئی و یا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارایه خدمات شهرداری از طریق رسانه های عمومی.
 • پیگیری انتقال تا حصول نتیجه موارد درخواستی شهروندان مرتبط با خدمات شهرداری از طریق 137.
 • پیگیری در خصوص تهیه و توزیع جراید جهت استفاده همکاران و ارباب رجوع.
 • تهیه و تنظیم گزارش های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه مدیر مربوط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف  مسئول رایانه

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوری، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
 • توزیع امکانات و نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری.
 • برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.
 • بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی به مسئول مافوق.
 • نصب نرم افزار های مورد نیاز و آموزش کاربران برای استفاده.
 • برنامه ریزی، نظارت و بروز رسانی اطلاعات سایت اینترنتی منطقه.
 • راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک در منطقه.
 • پیگیری و نظارت بر امور شبکه و ارتباطات در منطقه.
 • نظارت بر نگهداری اتاق سرور در منطقه.
 • اقدام در خصوص تهیه نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارهای موجود در منطقه ( از جمله دبیرخانه، نوسازی، حسابداری، شهرداری الکترونیک و  ... ) بصورت روزانه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : منطقه شش
۱۶۶۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰