نور پردازی و تعویض سیستم روشنایی فضای شهری بولوار میرزای شیرازیبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، در ادامه عملیات احداث فضای شهری بولوار میرزای شیرازی، تعداد ۴۸ پایه روشنایی LED کم مصرف به ارتفاع ۵ متر، با هدف تامین روشنایی در مکان مذکور نصب گردید.

منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است