​پیاده رو سازی بولوار شریعتی (معالی آباد)


پیاده رو سازی بولوار شریعتی (معالی آباد) 
🔻به طول ۲کیلومتر
✅مساحت :۱۵۰۰۰متر مربع 
هدف : همسطح سازی معابر ،تسهیل در تردد شهروندان و زیباسازی منظر شهر

منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۷۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است