پاکسازی زمینهای بایر سطح منطقه شش


پاکسازی زمینهای بایر سطح منطقه شش
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، نخاله ساختمانی و زباله های تخلیه شده در سطح منطقه که سبب ایجاد چشم اندازهای بدمنظر شهری شده، توسط نیروهای خدمات شهری منطقه، در حال پاکسازی است.
 به منظور حفظ و نگهداری و پاکیزگی محیط زیست، زیبا سازی منظر شهری و ارتقای کیفی خدمات به شهروندان، نخاله های ساختمانی جمع آوری میگردند.
 این اقدام تا جمع آوری کامل نخاله های سطح منطقه ادامه خواهد داشت.

منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۵۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است