کاشت درخت و گل کاری خیابان شهید اکرام زاده (رفوژ وسط) توسط واحد فضای سبز منطقه شش

کاشت درخت و گل کاری خیابان شهید اکرام زاده (رفوژ وسط) توسط واحد فضای سبز منطقه شش

منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است