پاسخگویی به مشکلات و درخواست های شهروندان بصورت مستقیم توسط شهردار منطقه شش از طریق سامانه ۱۳۷


«پاسخگویی به مشکلات و درخواست های شهروندان بصورت  مستقیم توسط شهردار منطقه شش از طریق سامانه ۱۳۷»
 
در این برنامه که بصورت هفتگی از سوی  شهرداری شیراز ارایٔه میگردد شهرداران مناطق بصورت مستقیم با مردم صحبت نموده و به مشکلات ایشان رسیدگی
می نمایند.
دکتر اسماعیلی در این هفته از طریق سامانه١٣٧با مردم سخن گفت و پاسخگوی سوالات مردم به صورت تلفنی بود.
 

منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است