گندزدایی و ضدعفونی کردن خیابان ها و معابر شهرداری منطقه شش شیراز


منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۲۰۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است