اتمام دیوار گذاری و نرده گذاری رودخانه نهر اعظم


منبع : شهرداری منطقه شش شیراز
۱۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است