منطقه شش

 

عوارض

 عوارض سال 93


تعاریف

عوارض صدور پروانه ساختمانی و زیر بنایی

عوارض تراکم ساختمانی

عوارض ساختمان های ساخته شده و تجدید بنای ساختمان های فرسوده

عوارض تمدید پروانه ساختمان

عوارض تفکیک و تامین سرانه هزینه خدمات عموی و شهری

عوارض تفکیک و تامین سرانه هزینه خدمات عموی و شهری

عوارض نوسازی 

هزینه خدمات کارشناسی

عوارض حذف پارکینگ

عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی

عوارض حق مشرفیت

عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی

نرخ بهاء خدمات پسماند خانگی، تجاری و ساختمانی

دستورالعمل سیاست های تشویقی و توسعه زیر ساخت های گردشگری

عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضای رو باز

عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سدمعبر و پاکسازی و دفتر های تجاری

عوارض متفرقه

نرخ بهاء خدمات بانکها،موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای

آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری

بام سبز

معافیت ها و تخفیف ها

آیین نامه تقسیط عوارض

کتاب قوانین شهرداری سال 93

 عوارض سال94


عوارض و هزینه خدمات شهری سال 94

کتاب قوانین شهرداری سال94

مجموعه مصوبات محاسبه عوارض سال94

عوارض سال95


کتاب قوانین شهرداری سال 95


منبع : منطقه شش
۱۴۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰