منطقه شش

 

معرفی همکاران

حوزه شهردار
سجاد بدیهی کارمند رسمی معاون خدمات شهری
صدیقه  اسکندر پور شرکتی مسئول زیباسازی
سهراب رضایی کارمند پیمانی معاون مالی و اقتصادی
میثم زیخانی کارمند قرارداد معین مسئول امور شهر
محمد ساسانی کارمند پیمانی معاون فنی و عمرانی
محمدجواد شریفی راد کارمند ثابت تامین اجتماعی رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرضیه  شیرازی کارمند ثابت تامین اجتماعی مسئول امور املاک و مستغلات
محمدرضا صفری خرامه کارمند ثابت تامین اجتماعی مسئول ارتباطات و فرهنگی
کریم ظهرابی کارمند پیمانی مسئول حمل و نقل و ترافیک
لیلا قادری کارمند ثابت مسئول امور حقوقی
مسعود قادری اردکانی کارمند ثابت تامین اجتماعی شهردار منطقه
مرتضی کرمی کارمند پیمانی مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار
محمدحسن محمودی شرکتی مسئول دفتر شهردار 


 
اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
نازی اسماعیلی شرکتی متصدی دبیرخانه
حمیده دهقانی کارمند قرارداد معین مسوول دبیرخانه
فضل اله روستا شرکتی پیشخدمت
کامران روستا شرکتی کارشناس آمار و برنامه ریزی
جواد سبحان زاده شرکتی پیشخدمت
نادیا شیروانی شرکتی ماشین نویس
زهرا فرمانی کارمند ثابت تامین اجتماعی کارگزین
ایوب فضیلت رودبالی شرکتی نظافتچی
مهدی فهندژ سعدی شرکتی کارشناس اطلاعات و ارتباطات
حسین مرحمتی پور حجمی کارشناس اطلاعات و ارتباطات
عارف کاویانی شرکتی پیشخدمت
خیراله ناصری  شرکتی سرکارگر خدماتی
حمید ناصری رحیمی شرکتی پیشخدمت
حسین نبی زاده شرکتی پیشخدمت
لیلا نیکنام شرکتی ماشین نویس
عاطفه  هوشنگیان شیرازی شرکتی کارشناس GIS


 
املاک و مستغلات
فاطمه حق نگهدار شرکتی کارشناس املاک
مریم  فرمانی کارمند قرارداد معین کارشناس املاک


 
امورشهر
علیرضا افزون شرکتی کارشناس امورشهر
علیرضا  به نام کارگر حکمی انباردار
محمد امیر بهمن پور کارمند قرارداد معین کارشناس امورشهر
سجاد  جعفری شرکتی کارشناس ساماندهی تابلو امورشهر
وحید چهابکار شرکتی کارشناس امورشهر
علی  زارع کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس امورشهر
روح اله عیدی قصر عاصمی شرکتی دفتردار امورشهر
علی اصغر  فرجی کارگر حکمی جوشکار
یوسف محمدی رودبالی شرکتی کارگر امورشهر
عبدالرضا محمدیان شرکتی کارگر امور شهر
جواد نعمتی باباایوری شرکتی کارگر امورشهر
حسین هوشنگی کارگر حکمی کارشناس امورشهر


 
تاسیسات
علی جعفری کارمند ثابت کارشناس عمران
علی اصغر حدادی شرکتی کارگر تاسیسات
محمد فخرزاد شرکتی کارشناس تاسیسات
قاسمعلی قربانی دهنوی کارگر حکمی کارشناس تاسیسات
هیبت اله میرزایی کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس تاسیسات


 
تخلفات
محمد جواد تقدسی شرکتی کارشناس تخلفات
مهدی زمانی شرکتی کارگر تخلفات
حمزه  عباسی نوجینی شرکتی کارگر تخلفات
وحیدرضا غضنفری شرکتی مسئول کنترل تخلفات
محمد مهدی قربانی جوکانی شرکتی کارشناس تخلفات ساختمانی
داریوش کشاورز شرکتی کارگر تخلفات
محسن کشاورز شرکتی کارشناس تخلفات


 
حقوقی
فرهام اکبری کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناسی حقوقی
مهناز بقاء شرکتی کارشناس حقوقی
فاطمه حسن نژادیان کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناسی حقوقی
علیرضا دهقانی کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس حقوقی
محمدمهدی نوحه سرا کارمند قرارداد معین کارشناس حقوقی


 
خدمات شهری
امین کریمی چوگیائی شرکتی مسئول دفتر معاون خدمات شهری
احسان مفتاحی شرکتی مسئول تاسیسات
سعید مهرافسر کارمند پیمانی مسئول سیما منظر و فضای سبز


 
درآمد و توسعه پایدار
زهرا افشار شرکتی کارشناس درآمد
اطلس جهان بین شرکتی کارشناس درآمد
سارا خورسند  شرکتی کارشناس درآمد
ابراهیم رضایی کارگر حکمی کارشناس درآمد
سمانه صبوری شرکتی اسکن بایگانی
سارا غفوری فرد کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس درآمد
لیلا کامیاب کارمند قرارداد معین کارشناس درآمد
علی اکبر کیهان پور شرکتی مسئول بایگانی
نرجس گندم کار کارمند قرارداد معین کارشناس درآمد
مریم  محیط کارگر حکمی بایگان
محمد مرادی کهواده کارگر حکمی کارشناس درآمد


 
روابط عمومی
مازیار فتحی شرکتی کارشناس روابط عمومی
مصطفی محلاتی قصرالدشتی کارگر حکمی کارشناس روابط عمومی
رضا رنجبر شرکتی کارشناس روابط عمومی


 
زیباسازی
زهرا دالوند کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس زیباسازی
مهسا سعیدی زاده نائینی شرکتی کارشناس زیباسازی
پریسا شرافتی  شرکتی کارشناس زیباسازی
مریم محمدیان شرکتی کارشناس زیباسازی


 
سیما ، منظر و  فضای سبز
علی نقی تابع بردبار کارگر حکمی باغبان
غلامرضا روشنایی کارگر حکمی باغبان
غلامحسین سلمانی سبوکی کارگر حکمی نگهبان انبار فضای سبز
محمدیار سمنبرزادگان شرکتی باغبان
کامران قدمی دهنوی کارگر حکمی نگهبان انبار فضای سبز
سید محمد کریمی کارمند ثابت کارشناس فضای سبز
سمیه موسوی کارمند قرارداد معین دفتر دار فضای سبز
احمد نعمت الهی کارمند ثابت کارشناس فضای سبز


 
شهرسازی و معماری
مهدی ابراهیمی کارمند پیمانی مسئول توسعه و معابر
سعیده آذرپیکان کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس شهرسازی
وحید پیران خو شرکتی کارشناس شهرسازی
الهام جباری کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس شهرسازی
زهره جعفری شرکتی کارشناس کمیسیون شهرسازی
رضا جمشیدی کارمند قرارداد موقت کارشناس شهرسازی
سیده نیره  حسینی شرکتی کارشناس شهرسازی
فرزاد دانشور کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس کمسیون شهرسازی
یحیی رضائی جیهونی کارمند ثابت کارشناس شهرسازی
طاهره  رئیسی شرکتی کارشناس کمیسیون معماری
محمد زاهدیان نصب کارمند پیمانی شهرساز
رویا سرحدی  کارمند قرارداد معین شهرساز
زینب شریفی شرکتی شهرساز-صدور گواهی
مینا صفاییان کارمند ثابت تامین اجتماعی شهرساز
عبدالحسین ظریفیان مهر کارمند ثابت تامین اجتماعی شهرساز
عبداله عبدالهی شرکتی شهرساز
صمد  فارسی زاده کارگر حکمی مسئول دفتر معاون شهرسازی و معماری
سیدعلیرضا فاطمی  کارمند قرارداد موقت دبیر کمیسیون معماری
رقیه سادات فرزانه کارمند ثابت تامین اجتماعی رئیس شهرسازی
آناهیتا کرمی آزاد کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس شهرسازی
حسن گرجی کهواده کارمند قرارداد معین شهرساز
سینا محمدیان شرکتی کارشناس بازدید
علیرضا نامداری قره قانی شرکتی کارشناس توسعه و معابر
الهه نوبخت شرکتی راهبر سیستم
احسان نوبخت قلاتی کارمند پیمانی شهرساز
مهدی یوسفی نژاد کارمند قرارداد معین شهرساز


 
فنی و عمرانی
محمدهادی ارقمی کارگر حکمی کارشناس عمران
مصطفی اکبری باصری کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس حفاری
علی بیاتی شرکتی کارشناس عمران
احسان پرهیزگار کارمند پیمانی کارشناس عمران
محمد  تشکری جهرمی کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس عمران
غلامعلی  دادگری غربی کارمند قرارداد موقت کارشناس عمران
فرزانه  صالحی کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس عمران
محمد مهدی ظهرابی شرکتی کارشناس عمران
علی مصلایی کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس عمران
شهاب مهدوی شرکتی کارشناس عمران


 
کمیسیون ماده صد
محمود بحرانی فرد کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس کمیسیون ماده صد
عطاء اله زارع کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس کمیسیون ماده صد
اعظم یگانه کارمند قرارداد معین دبیر کمیسیون ماده صد


 
مالی و اقتصادی
لیلا ابراهیمی کارمند قرارداد معین کارشناس مالی
پریوش اژدری کارمند قرارداد معین کارشناس مالی
نجمه امیدپرور شرکتی کارشناس مالی
علی آبسالان شرکتی انباردار
فاطمه ذوالفقاری کارمند ثابت تامین اجتماعی کارشناس سرمایه گذاری
الهه عادلی شرکتی کارشناس مالی
عیسی غلامی کارمند قرارداد موقت کارپرداز
فاطمه همتیان کارگر حکمی کارشناس مالی

منبع : منطقه شش
۱۲۳۶۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰