منطقه شش


آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

معرفی همکاران

حوزه شهردار
1 حمیدرضا اسماعیلی کارمند قراردادی شهردار منطقه
2 علی احسانی شرکتی مسئول دفتر شهردار
3 فاطمه حسین پور شرکتی مسئول حوزه دفتر شهردار
4 محمد رضا صفری کارمند پیمانی مسئول فرهنگی


 
مالی
1 سهراب رضایی کارمند پیمانی معاون مالی و اقتصادی
2 لیلا ابراهیمی شرکتی کارشناس مالی
3 پریوش اژدری شرکتی کارشناس مالی
4 فاطمه همتیان کارگر حکمی کارشناس مالی
5 فروغ ایزدی کارمند پیمانی کارشناس مالی
6 الهه عادلی شرکتی کارشناس مالی
7 نجمه امید پرور شرکتی کارشناس مالی
8 عیسی غلامی کارمند قراردادی کارپرداز
9 علی آبسالان شرکتی انباردار


 
روابط عمومی
1 مازیار فتحی شرکتی مسئول امور ارتباطات و فرهنگی
2 مصطفی محلاتی قصرالدشتی کارگر حکمی کارمند روابط عمومی


 
 حقوقی
1 حسن ایزدی منش کارمند قراردادی مسئول واحد حقوقی
2 مهدی  نوحه سرا شرکتی کارمند حقوقی
3 علیرضا  دهقانی شرکتی کارشناس 
4        
5 حمیدرضا  شیری کارمند پیمانی کارشناس


 
خدمات شهری
1 یاسر ظفر آبادی کارمند پیمانی معاون خدمات شهری
2 امین کریمی شرکتی مسئول دفتر


 
کمیسیون ماده 100
1 محمد علی صابری شرکتی دبیر کمیسیون ماده صد
2 اعظم یگانه شرکتی کارمند 


 
کامپیوتر
1 مهدی فهندژ سعدی شرکتی کارشناس کامپیوتر
2 حسین مرحمتی مامور به خدمت کارشناس کامپیوتر


 
املاک
1 علیرضا نوروزی کارمند پیمانی مسئول امور املاک و مستغلات
2 فاطمه نام آور شرکتی کارشناس
3 فرزانه سمائی شرکتی کارشناس


 
فنی و شهرسازی
1 وحید نوبخت کارمند پیمانی معاون شهرسازی و معماری
2 سید محمد صادق پور یزدان پرست کارمند پیمانی کارشناس شهرسازی
3 الهام جباری کارمند پیمانی کارشناس شهرسازی
4 زهره جعفری شرکتی شهرساز-صدور پروانه
5 یکتا دانش شرکتی کارشناس کیسیون معماری
6 قاسم رفیعی شرکتی کارمند کمیسیون معماری
7 رقیه سادات فرزانه شرکتی رئیس فنی
8 محمد زاهدیان نصب کارمند پیمانی  شهرساز-صدور گواهی
9 رویا سرحدی  شرکتی شهرساز
10 زینب شریفی کارمند قراردادی شهرساز-صدور گواهی
11 مینا صفاییان کارمند ثابت شهرساز-صدور پروانه
12 صمد  فارسی زاده کارگر حکمی متصدی شهرسازی
13 سیدعلیرضا فاطمی بوشهری کارمند قراردادی دبیر کمیسون معاری
14 حسن گرجی کهواده شرکتی شهرساز-صدور پروانه
15 احسان نوبخت قلاتی کارمند پیمانی شهرساز-صدور پروانه
16 فرشاد هوشمند سروستانی شرکتی کارشناس توسعه و معابر


 
 نوسازی و درآمد
1 امید علی زارعی کارگر حکمی مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار
2 صادقعلی اسفندیاری بیات کارگر حکمی کارشناس درآمد
3 زهرا افشار شرکتی متصدی اسکن و بایگانی
4 جواد براهیمی کارمند ثابت کارشناس درآمد
5 حمید حمیدی بهرغانی کارگر حکمی بایگان
6 سارا خرسندی حسن آبادی شرکتی کارشناس درآمد
7 ابراهیم رضایی کارگر قراردادی متصدی درآمد
8 سارا غفوری فرد شرکتی متصدی تقسیط چک 
9        
10 لیلا کامیاب شرکتی گیشه استعلام
11 نرجس گندم کار شرکتی کارشناس درآمد
12 احسان مرادی شرکتی بایگان
13 محمد مرادی کهواده کارگر حکمی معاون درآمد
14 سمیه موسوی شرکتی اسکن


 
تاسیسات
1 مهدی جوانمردی کارمند پیمانی رئیس اداره تاسیسات و امورشهر 
2 علی اصغر حدادی شرکتی کارگر تاسیسات
3 علی خواجه پور شرکتی کارشناس تاسیسات
4 عباداله غنی شرکتی کارگر تاسیسات
5 قاسمعلی قربانی دهنوی کارگر حکمی کارگر تاسیسات
6 هیبت اله میرزایی کارمند ثابت  کارشناس تاسیسات


 
فضای سبز
1 محمد علی احسان جو کارمند ثابت  مسئول سیما، منظر، فضای سبز
2 علی نقی تابع بردبار کارگر حکمی باغبان
3 صمد  حیدری کارگر حکمی سرکارگر فضای سبز
4 مریم رزمی کارمند ثابت  کارشناس فضای سبز
5 علیمردان رضایی اسفیانی کارگر حکمی پمپ چی
6 غلامرضا روشنایی کارگر حکمی باغبان
7 غلامحسین سلمانی سبوکی کارگر حکمی باغبان
8 محمدیار سمنبرزادگان شرکتی باغبان
9 کامران قدمی دهنوی کارگر قراردادی پمپ چی


 
عمران
1 محمد ساسانی کارمند پیمانی معاون فنی و عمرانی
2 محمدهادی ارقمی کارگر حکمی کارشناس عمران
3 علی بیاتی شرکتی کارشناس عمران
4 غلامعلی  دادگری غربی کارمند قراردادی دفتردار عمران
5 فرزانه  صالحی کارمند پیمانی کارشناس عمران
6 محمد مهدی ظهرابی شرکتی کارشناس عمران
7 علی مصلایی کارمند ثابت  کارشناس عمران
8 شهاب مهدوی شرکتی کارشناس عمران


 
امور شهر
1 مرتضی مهدیان شرکتی مسئول امور شهر
2 یوسف احمدی شرکتی کارشناس امورشهر
3 رضا اربابی کارگر حکمی راننده امورشهر
4 بهرام بیات زاده کارگر حکمی کارشناس
5 سجاد  جعفری شرکتی کارشناس ساماندهی تابلو 
6 علیرضا جهان پناه کارگر حکمی کارشناس امورشهر
7 محمد کاظم  زارع کارگر حکمی کارشناس امورشهر
8 سجاد  عزیزی شرکتی کارگر امورشهر
9 علی اصغر  فرجی کارگر حکمی جوشکار
10 هوشنگ فریدنیا شرکتی کارگر
11 علی گودرزی مقدم کارگر قراردادی جوشکار
12 عبدالرضا محمدیان شرکتی کارگر امور شهر
13        
14 محمد علی نامداری شرکتی کارشناس امورشهر
15 حسین هوشنگی کارگر حکمی کارشناس امورشهر
16 پرویز  حسینی شرکتی راننده 
17 کریم  نامجو شرکتی راننده 
18 رحیم  اشرف نیا شرکتی راننده 
19 عبدالرضا   ماکولاتی شرکتی راننده 
20 محسن  بهمن پور شرکتی راننده 


 
اداری
1 لیلا  هدایتی کارگر حکمی رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
2 زهرا فرمانی کارمند پیمانی کارشناس منابع انسانی
3 حمیده دهقانی شرکتی مسوول دبیرخانه
4 مریم ربیعی نیا شرکتی متصدی دبیرخانه
5 لیلا نیکنام شرکتی ماشین نویس
6 عاطفه  هوشنگیان شرازی شرکتی کارشناس GIS
7 فاطمه  لطیفی شرکتی کارشناس برنامه ریزی و آمار
8 فرزاد دانشور کارمند ثابت کارشناس سرمایه گذاری
9 علی  نوبخت مامور به خدمت کارشناس بودجه
10        
11 خیراله ناصری  شرکتی سرکارگر خدماتی
12 روح اله اشرفی دشت ارژنه شرکتی پیشخدمت
13 علی اصغر مرزبان شرکتی پیشخدمت
14 ایوب فضیلت رودبالی شرکتی پیشخدمت
15 حمید ناصری رحیمی شرکتی پیشخدمت
16 عارف کاویانی شرکتی پیشخدمت
17 حسین تفت شرکتی پیشخدمت
18 جواد سبحان زاده شرکتی پیشخدمت
19 فضل اله روستا شرکتی پیشخدمت
20 مهدی عباسفرد شرکتی پیشخدمت
21 گودرز زارعی شرکتی نگهبان
22 محمد رضا عابدتاش شرکتی نگهبان
23 اکبر کشاورز کارگر قراردادی نگهبان
24 عزیز فرهادی کارگر حکمی نگهبان
25 علی باقری کارگر حکمی نگهبان
26 مجتبی  دانایی شرکتی نگهبان
27 علی  ناظر مظفری شرکتی نگهبان
28 فردین معامله گر کارگر حکمی نگهبان


 
تخلفات
1 محسن فیضی شرکتی مسئول کنترل تخلفات ساختمانی
2 ارسلان افراسیابی کشکولی شرکتی کارشناس تخلفات
3 محمدهاشم امیری شرکتی کارشناس تخلفات
4 کریم باقری کارگر حکمی راننده تخلفات
5 علیرضا بذر افکن شرکتی کارگر تخلفات
6 سیروس تابع بردبار کارگر حکمی راننده تخلفات
7 ملک حسین تابع بردبار کارگر حکمی کارگر تخلفات
8 امید  روزبان شرکتی کارشناس  تخلفات
9 چنگیز شکوهی شرکتی کارشناس تخلفات
10 مهدی عباسی شرکتی کارگر تخلفات
11 مسعود فتحی ایوری شرکتی انبار تخلفات
12 احمدرضا فراحی شرکتی کارشناس تخلفات
13 علی اصغر فهندژسعدی شرکتی کارشناس تخلفات
14 غلامرضا قلبی شرکتی کارگر تخلفات
15 محمدرضا میرزایی مهکویه کارگر حکمی کارگر تخلفات
16 مصطفی میری شرکتی کارگر سد معبر
17 افشین  هژبریان شرکتی کارشناس تخلفات
18 سید اصغر سبحانی شرکتی راننده تخلفات


 
سد معبر
1 عبدالرحیم قربانی  شرکتی مسئول سد معبر
2 محمد هادی ابراهیمی شرکتی کارشناس سدمعبر
3 محمدعلی رویین  کارگر حکمی راننده سدمعبر
4 محمدنبی  زارع شرکتی کارگر سد معبر
5 مسعود  زارع خفری شرکتی کارگر سد معبر
6 یوسف شیروانی شرکتی کارشناس سدمعبر
7 علیرضا کامل رفیعی مقدم کارگر حکمی دفتردار سدمعبر
8 ناصر مقصودی شوریجه شرکتی کارشناس
9 حمیدرضا اسکندری شرکتی راننده سدمعبر

منبع : منطقه شش
۶۲۶۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد