منطقه شش

 

یاوران شورا

یاوران شورا شهرداری منطقه شش
یاوران شورا دینکان- صنایع
محمد دینکانی
سید محمد موسوی
آقای منصوری
تلفن همراه: 09173151325
تلفن همراه:09177152699
تلفن همراه: 09177121222
یاوران شورا مجتمع 5000 واحدی
ابراهیم نسیمی
ابراهیم کمال دار
حسین گل سنبل
احمد منصوری
تلفن همراه: 09173137663
یاوران شورا گلدشت معالی آباد
علی دارایی
ابراهیم خادمی
تلفن همراه: 09171131317
تلفن همراه: 09177112370
یاوران شورا کوی قدس تاچارا
غلامرضا امین
محمد جعفر متفرس
ناصر حاصلپور
محمد یار محمودی
تلفن همراه: 09171186661

 
یاوران شورا شهرک جوادیه
عباس الهی
محمد تقی دهقان
علی الهی
کرمعلی همتی
جمشید فلاح
عبدالحمید کاویانی
محمد جواد جهانی
تلفن همراه: 09174245146
یاوران شورا منصور آباد
خدابخش گلستانی
محمد گلستانی
محمد علی نصرآبادی
محمد کاظم گلستانی
تلفن همراه: 09177153699
یاوران شورا شهرک پردیس
علی آرزه
تلفن همراه: 09176313357
یاوران شورا قصردشت ایمان شمالی
عبدالرسول جعفری
زهرا احمدی
محمد جواد محمد پور
تلفن همراه: 09176313357
محمودیه نیایش
علی محمد رضایی
جلیل زارعی
علی اکبر زارعی
اسماعیل زنده دل
محمد علی ابراهیمی شاد
عبدالحسین ترابی
عبدالحسین شاپوری
تلفن همراه: 09171181541
یاوران شورا فرهنگ شهر رجایی
علی صفائیان
 


تلفن همراه: 09176313357
یاوران شورا قصرالدشت
حاج قاسم نوازی

 

تلفن همراه: 09173145241

یاوران شورا معالی آباد جماران
علی اکبر روستا
 
 
تلفن همراه: 09171196356

منبع : منطقه شش
۱۸۶۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰